11111 Rating 4.6 / 9 Votes / 0 Comments / 508 Hits
Pin It
MS: DCG12-67
MT: Bộ học đếm đến 10 ghép số.
Bộ học đếm và ghép 10 số gồm các con số từ 0 đến 9 được in trên bề mặt gỗ thông, tương ứng với mỗi con số là số lượng các loại trái cây khác nhau. Bé sẽ tìm đúng con số tương ứng với số lượng trái cây in trên miếng ghép để ghép lại với nhau.
Đây là một trong những đồ chơi thông minh được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn.
Size: 12 x 12 x 4 cm.
Giá: 120.000 VND
TT: Còn hàng

Số lượng cần mua: