11111 Rating 4.5 / 6 Votes / 0 Comments / 513 Hits
Pin It
MS: DCG1-68
MT: Lồng Hộp Vuông. Gồm 4 hộp bằng gỗ, có thể lồng vào nhau hoặc xếp chồng lên nhau tạo ra khối hình tháp. Bé phải tập quan sát và nhận biết kích thước các hộp vuông, sau đó vận dụng tư duy logic để xếp hoặc lồng chúng lại theo thứ tự nhỏ dần. Trò chơi giúp bé luyện cho đôi mắt linh hoạt, đôi tay khéo léo để có được hình tháp chính xác và đẹp nhất.
Size: 10 x 100 cm
Giá: 118.000 VND
TT: Còn hàng

Số lượng cần mua: