11111 Rating 4.5 / 4 Votes / 0 Comments / 472 Hits
Pin It
MS: DCG22-52
MT: Bộ khối dùng dạy bé học hình, có 3 khối lớn: chữ nhật, lập phương, tam giác bằng gỗ sơn màu.
Khối chữ nhật kt : 16 x 8 x 4 cm, lập phương
kt : 8 x 8 cm, tam giác kt : 8 x 8 cm
Giá: 80.000 VND
TT: Còn hàng

Số lượng cần mua: