11111 Rating 4.5 / 2 Votes / 0 Comments / 776 Hits
Pin It
MS: BDO263c
MT: băng đô hoa vải nhiều tầng thun co giãn tốt
Size: chi vi 34cm, rộng 1,5cm, đường kính hoa 10cm
Giá: 35.000 VND
TT: còn hàng

Số lượng cần mua: