11111 Rating 5.0 / 1 Vote / 0 Comments / 800 Hits
Pin It
MS: BDO263e
MT: băng đô hoa vải nhiều tầng thun co giãn tốt
Size: chi vi 34cm, rộng 1,5cm, đường kính hoa 10cm
Giá chưa KM: 35.000 VND
Giá: 29.000 VND
TT: còn hàng

Số lượng cần mua: