11111 Rating 4.6 / 5 Votes / 0 Comments / 567 Hits
Pin It
MS: V0106d
MT: quần vớ in hoa phong cách Hàn Quốc, chất liệu: Cotton mềm mại, đàn hồi tốt
Size: 95 chiều cao 90-100cm (1-3 tuổi)
105 chiều cao 105-110cm ( 4-7 tuổi)
115 chiều cao 110-120cm ( 8-11 tuổi)
Giá: 85.000 VND/đôi
TT: hết hàng

Số lượng cần mua: