11111 Rating 4.5 / 6 Votes / 0 Comments / 574 Hits
Pin It
MS: VM005v2
MT: vương miện tiểu thư kiểu 2-Hàng Handmade tinh xảo, với nguyên phụ liệu nhập từ HQ,Hàng xuất HQ.
Size: trên 1 tuổi
Giá: 70.000 VND
TT: hết hàng

Số lượng cần mua: